Học viên: Hoàng Anh

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm một trang web hoàn chỉnh chuyên nghiệp như vậy trong khi mình không biết gì về lập trình cho đến khi mình đến đăng ký khóa học seo và thiết kế web tại trung tâm Savetech. Chỉ sau 10 buổi một thời gian quá ngắn mình đã hoàn thành xong. Cảm ơn trung tâm và các giảng viên đã hỗ trợ em ạ.

09 163 11112