Học viên: Hoàng Yến

Cảm ơn trung tâm rất nhiều. Thật sự khóa học rất hữu ích chỉ trong 10 buổi ngắn mà em đã tự tạo cho mình trang web BĐS chuyên nghiệp. Ngoài ra còn học hỏi nhiều kiến thức về Marketing Online đưa trang web mình đến người dùng hơn. Cảm ơn anh Vũ và chị Thảo Chúc trung tâm ngày càng phát triển hơn.

09 163 11112