Học viên: Kim Dung

Hài lòng từ chất lượng dạy đến cách chăm sóc học viên của trung tâm ?
Nhờ sự chỉ dạy tận tình nên mình đã làm được những gì mình chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Lại còn áp dụng thực tế ngay chính dự án sản phẩm của mình. Cảm ơn Trung tâm đặc biệt thầy Vũ rất nhiệt tình.

09 163 11112