Học viên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khóa học thiết kế web và SEO tại Savetech khá hay. Những kiến thức giảng viên dạy đều tập trung vào thực tế, nên khi áp dụng những kiến thức này khá dễ dàng. Những lúc tôi gặp khó khăn, giảng viên giúp đỡ tôi rất tận tình. Tôi cảm ơn giảng viên rất nhiều. Sau khóa học này toi tự tay thiết kế cho mình hẳn 2 trang web. Chúc trung tâm ngày càng phát triển hơn.

09 163 11112