Học viên: Phương Duyên

Kiến thức về SEO cụ thể là kỹ năng còn kém nên việc áp dụng cho lĩnh vực của mình không hiệu quả lắm. Sau 10 buổi học SEO và web tại trung tâm này nhờ sự thân thiện và tận tình của các giảng viên tại Savetech , giờ đây có thể tự SEO cho website của doanh nghiệp mình hiệu quả hơn.

09 163 11112