Học viên: Trần Thị Cẩm Nhi

Cảm ơn thầy Vũ rất nhiều vì đã truyền cảm hứng cho những người đã, đang bắt đầu kinh doanh như em đặc biệt là tạo ra trang web như chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm được mà giwof biết tự tay làm. Chúc trung tâm ngày càng phát triển hơn.

09 163 11112