Học viên: Trương Thị Mỹ Giang

Đầu tiên cảm ơn trung tâm thật sự từ một người không biết gì về web mà giờ có thể tự thiết kế một website bán hàng chuyên nghiệp và biết thêm nhiều hình thức quảng bá thương hiệu. Cảm ơn thầy Vũ và giảng viên ở đây nhiều đã hỗ trợ em hoàn thành khóa học tốt và áp dụng rất OK vào việc kinh doanh của mình.

09 163 11112