Chính sách hỗ trợ học viên Savetech

Với mong muốn chăm sóc học viên ngày càng tốt hơn, học viện đào tạo Digital Marketing SAVETECH Academy chính thức thông báo về chính sách hỗ trợ học viên tại học viện như sau:

Điều 1: Điều khoản hỗ trợ

  1. Học viên nhận được hỗ trợ từ học viện nếu sử dụng đúng thông tin liên hệ khi đăng ký học (số điện thoại + email). Trong trường hợp, học viên muốn thay đổi thông tin liên hệ, xin vui lòng liên hệ với hỗ trợ viên để nhận được hướng dẫn.
  2. Học viên được cấp tài khoản đăng nhập 1 năm vào hệ thống website SAVETECH Acedemy để xem tài liệu, tải công cụ, xem lại video đã học, xem video các khóa học sau để cập nhập kiến thức.
  3. Học viên được miễn phí học lại trong vòng 1 năm để cập nhật kiến thức.
  4. Học viên được nhận hỗ trợ trọn đời về tất cả nội dung liên quan trong khóa học đã đăng ký tại học viện

Điều 2: Các trường hợp từ chối hỗ trợ

Savetech sẽ từ chối hỗ trợ trong các trường hợp sau:

  1. Sử dụng sai thông tin liên hệ khi đăng ký học (số điện thoại + email)
  2. Nội dung hỗ trợ ngoài khóa học

Điều 3: Thời gian & địa điểm hỗ trợ

Savetech hỗ trợ học viên trọn đời. Học viên được hỗ trợ qua các hình thức: hỗ trợ online thông qua TeamViewer/ Ultraviewer, Google Meet, Zalo, Messenger, Email, hoặc trực tiếp tại văn phòng học viện.

Thời gian hỗ trợ trong giờ hành chính, cụ thể:

  • 08h00 – 17h00: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
  • Tại: 08 Châu Văn Liêm, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hoặc email support gửi về savetechacademy@gmail.com
Bản đồ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo